LEVERANDØRDAG 2. NOVEMBER

Krever egen påmelding

logo til vår energi

Leverandørdagen VårEnergi

2. november

Vår Energi AS inviterer med dette regional leverandører og andre interessenter til leverandørseminar i Hammerfest, tirsdag 2. november kl 12:00 – 16:00. Seminaret er et side-program til Arctic Operations 2021, som starter med get-together samme kveld, og konferansedel onsdag 3. november.

Lykken, finnes den i nord?

Tilgang på kraft, areal og kompetanse

Det store bildet

Status 2022

Det har vært tøffe år for det norske næringslivet. Etter to år med en global pandemi står vi nå overfor den største europeiske konflikten etter andre verdenskrig, med store globale konsekvenser.
Økende priser på olje og gass, strømpriser vi aldri har sett maken til, renteøkning samt strenge restriksjoner mot vårt naboland i øst, Russland.
Hva er effekten av alt dette for Finnmark?
Det har kommet flere store industriprosjekter og prospekter til Finnmark i de siste årene, alt fra Nussir og Horisont Energi sine planer på Markoppneset til Wisting-feltet i Barentshavet.
Østpå er det god gang rundt hydrogensatsningen i Berlevåg, og i Lebesby legger en til rette for en massiv vindkraftutbygging med tilhørende hydrogenproduksjon.
420kv-linjen gir utfordringer, men også industrielle muligheter.
Er vi rustet for det grønne skiftet? Har vi det som trengs for å få mest mulig ut av bildet som tegner seg?
Vi skal belyse dagens status, og ser om vi har det som trenges for å lykkes: areal, kompetanse og kraft. En tre-enighet som henger sammen.

Program 2022

Tirsdag 25. oktober

1100-1430

Sjømatforum
Sjømat som driver for leverandørindustrien

Hammerfest Næringsforening invitere til Sjømatforum. Gratis, men krever egen påmelding
Trykk her for å se hele program og for påmelding

Sted: Slakteriet

ICE-BREAKER

1900

Ice-breaker
Vertskap: Vår Energi

Sted: Slakteriet

Onsdag 26. oktober

0800

Registrering

Sted: Arkstisk Kultursenter

Det store bilde - Status 2022

0900

Velkommen til AO – Møteleder ønsker velkommen.

0902

Lykken, finnes i Hammerfest. Hammerfest kommune ønsker velkommen – Terje Wikstrøm (Ordfører, Hammerfest kommune)

0912

Finnmarks stupebrett inn i ny, grønn satsning – Marianne Sivertsen Næss (Leder, Stortingets Energi- og miljøkomité)

0937

Nord-Norge er klar for et grønt skifte – Petter Bjørkli (Klyngeleder, Energi i Nord)

1002

Pause

Det regionale bilde

1015

Energiforsyning i Hammerfest - fakta om 420 kilovolts linje – Thomas Øien (HR og Kvalitetsleder, Hammerfest Energi)

1040

Hvordan er fremtidsutsiktene for næringslivet i Hammerfest – Lars Bjørkli (Direktør, Hammerfest Næringsforening)

1055

Stabil kompetanse i et uforutsigbart energimarked – Terje Rogde (Adm.dir./ CEO OssNor, leder Olje- og Gassforum)

1110

Vi tar imot spørsmål fra salen

1130

Lunsj

FREMTIDENS KOMPETANSE

1230

Video - Unge stemmer

1235

Nord-Norge er viktig for Norge. Hvordan sikrer vi kompetanse i vår landsdel – Camilla Brekke (Prorektor forskning og utvikling/ Professor, UiT)

1300

Fylkeskommunens satsing på kompetanse i Nord – May Bente Eriksen (Leder Utdanning Øst, Troms og Finnmarks fylkeskommune)

1310

Rekruttering i utkanten – Markus Dæhlin ( Økonomisjef, Barel)

1320

Øke rekruttering og kompetanse - et samarbeidsprosjekt i Hammerfest – Hilde Brekmo (Forretningsutvikler, ProBarents)

1330

Ingen søker jobb - du må jakte! – Jens-Harald Jenssen (Daglig leder, SeaCloud)

1340

Vi tar imot spørsmål fra salen

1350

Pause

ENERGIMIKSEN – KLAR FOR FREMTIDEN

1410

Kjernekraft - Norges framtid? – Sunniva Rose (Kommunikasjonsdirektør, Norsk Kjernekraft AS)

1435

Arealkrevende satsing krever god dialog med andre næringer – Per-Erik Ramstad (Styreleder, -) og Egon Leonhardsen (Daglig leder, Finnmark Kraft)

1500

Øygrid - distriktsutvikling på naturens premisser – Harald Hansen (Daglig leder, Fávli)

1525

Pause

Debatt

1545

Finnes lykken i Nord? - Da må man gå riktig vei! – Kjør debatt, TBA

Avslutning

1645

Møteleder takker for i år

1700

Get together
Vertskap: Mento og NorSea Polarbase

Sted: Fresh

1900

Konferanse-middag
Vertskap: Hammerfest kommune

Sted: Arktisk kultursenter

Med forbehold om at det kan forekomme endringer i oppsatte tider, innhold og foredragsholdere.

FOREDRAGSHOLDERE

Energimiksen – klar for fremtiden

Hvordan lykkes man med kraftproduksjon i fremtiden. Kommer Finnmark til å være selvforsynt eller må vi importere kraft?

Stor prosjekter krever mye energi, Nussir, elektrifisering av Melkøya, Wisting og produksjon av blå og grønn ammoniakk.
Med utbygging av 420-kilovolts linjer vil vi ha tilgang til mer kraft, men vil det være nok?
Vi ser på dagens status og rett blikket framover.

Fremtidens kompetanse

Med flere nye næringsløp som etableres i Nord har man behov for helt ny kompetanse.
Hva er utdanningsmulighetene og tilrettelegges det politisk for det? Mens fraflyttningstallen for Finnmark fylke ikke viser vekst, så er satsing, og praten om nord på et historisk høyt nivå.
Med bakgrunn i den globale etterspørselen etter produksjon av olje og gass utenfor Russland økende, og utviklingen av nye kilder for energi er på full fart inn i Finnmark.
Vi har mye på plass gjennom de eksisterende industriene, men er det nok?
Hvordan kan vi sikre oss kompetanse og sørge for å lage en fremtid i Nord?

Areal – har vi nok plass i Finnmark?

I Finnmark har vi en stor pågående interessekonflikt på areal – flere næringer har behov for areal og konfliktpotensialet er store.
Samiske næringsinteresser og tilgang på beiteområde for reindriften står mot utbygging av vindkraft, strømlinjer, hyttefelt og industriområder.
Næringen i Nord-Norge ekspanderer, men det kan synes som om det finnes få, eller lite egnede boligområder til de som en ønsker skal flytte til nord.
Hvordan kan man jobbe i mot fraflyttingstrenden og styrke andre framtidsrettete næringer uten at det går på bekostning av tradisjonelle næringsveier.

LEVERANDØRKONFERANSEN I NORD

KONFERANSE

For og med leverandørindustrien i nord, samt premissgiverne til bransjen. Faglig konkret og spisset.

KOMPETANSE OG SAMARBEID

Ønsker å bidra til samhandling i den regionale leverandørindustrien og mot andre relevante aktører.

KONSEPT

Fokus på drift og vedlikehold med tanke på de utfordringene man har med operasjoner i arktisk miljø. Forretningsmulighetene i nord vektlegges i stor grad.

PROGRAM 2021

Tirsdag 2. november – AKS & SLAKTERIET
1200–1600 Leverandørdag Vår Energi (krever egen påmelding: meld deg på her)
Del 1 – Velkommen Del 2 – Regionalt næringsliv Del 3 – Hvordan er det å være leverandør til Vår Energi Del 4 – Vår Energi anskaffelser
People-2-People Networking – Icebreaker
1800 Døren åpner Slakteriet
1900 Det serveres et lett måltid
1930 Success by failure med Truls Olufsen-Mehus
2100 Intimkonsert fra spellemannsprisnominerte Viktor Wilhelmsen
Onsdag 3. november – Konferansedag ARKTISK KULTURSENTER (AKS)
0830–0900Registrering Arctic Operations
 Det store bildet
0900–0905Velkommen
0905–0915Åpning av årets AO  – Marianne Sivertsen Næss (Stortingsrepresentant Finnmark) og Terje Wikstrøm (Ordfører – Hammerfest Kommune)
0915–0930Status i regionalt næringsliv – Lars Bjørkli (Direktør – Hammerfest Næringsforening)
0930–0955Veien videre – Øystein Rushfeldt (Administrerende Direktør – Nussir ASA)
0955–1020Et blikk fremover – Thor Johan Haave (Fabrikksjef Hammerfest LNG – Equinor)
1020–1045Mingletid
 Ut av bobla
1045–1110Perspektiver: Leverandør & Rekruttering
Hanne Blix (Daglig leder – H.Blix AS) og Tor R. Johansen (Daglig leder – OK Barents)
1110–1135Rekruttering – Robert Lundgren (Nestleder Troms og Finnmark – Ungt Entreprenørskap)
1135–1200Status 2021 – Steffen Varpe (Asset Manager Barents Sea – Vår Energi) og Kjetil Barbo (Senior Procurement Manager – Vår Energi) 
1200–1300Lunsj
 Innovasjon – Et blikk framover
1300–1325Regionens grønne skifte er i gang –  Eivind Torheim (COO – Horisont Energi)
1325–1350Nye Tjenester – Ketil Holmgren (Administrerende direktør – NorSea Group Polarbase)
1350–1415Innovasjon og bærekraft i nord – Hvordan får vi det til? – Kristian Wengen (Daglig leder – Tinkr)
1415–1445Mingletid
 Pust og politikk
1445–1515True Arctic Salmon i bærekraftperspektiv – Gunnar Bragi Guðmundsson (Regiondirektør Finnmark – Cermaq
1515–1615Vi tar debatten – Bærekraft i et distriktsperspektiv
Debattleder: Skjalg Fjellheim (Redaktør – Nordlys)
med Gunnar Bragi Guðmundsson, Terje Wikstrøm, Øystein Rushfeldt og Kristian Wengen
1630Get together
1900Festmiddag AKS med underholdning fra Pål Riise

Vi tar forbehold om at programmet kan endres uten varsel.

FILM FRA KONFERANSEDAGENE

Vi intervjuet noen av våre fantastiske deltakere som trofast stiller opp for leverandørkonferansen i nord. Hvorfor er Arctic Operations viktig for industrien og beslutningstakerne i nord? Se, og hør hva aktørene selv sier om verdens kanskje beste leverandørkonferanse.

MØTELEDERE

Truls Olufsen-Mehus
Markedssjef

Lumion

Silje Ingebrigtsen

Silje Ingebrigtsen
Daglig leder

Alta Kraftlag Fiber

Programkomite

Arctic_Operation_arrangementkomiteen

Jan Tore Kvalnes
Daglig leder

Kinevo
Programkomte AO 2022 Kah G Dahl

Kaj G. Dahl

Regional external affairs & Corporate Services Manager Hammerfest

Vår Energi

 Jeanette Moland

Administrerende direktør

Pro Barents

bilde av peter bjørkli

Lars Bjørkli
Direktør

Hammerfest Næringsforening

Programkomite AO Renate Givær

Renate Giæver
Leder HMS senter/ Sykepleier

OHS Nord

Programkomite AO 2022 Hanne Blix

Hanne Blix
Daglig leder

H.Blix AS
ProgramkomiteAO_Petter Bjørkli

Petter Bjørkli
Klyngeleder

Energi i Nord

ARRANGEMENTSKOMITE

Arctic_Operation_arrangementkomiteen
Jan Tore Kvalnes
Konferanseleder

Kinevo

Prosjektleder Katharina Messy

Katharina Messy
Prosjektkoordinator

Designu

KONFERANSE-APP

På vår konferanse-app finner du det du trenger av informasjon før og under konferansen

Sponset av 
Hammerfest Næringsforening
Pro Barents
Petro Arctic 

0
KONFERANSER GJENNOMFØRT
0
FIRMA OG ORGANISASJONER
0
SAMARBEIDSPARTNERE
0
FOREDRAG OG INNLEGG

HOTELL OG FLY

SCANDIC HOTEL
HAMMERFEST

Sørøygata 15, 9600 Hammerfest
Booking på 78 42 57 00

SMARTHOTEL
HAMMERFEST

Strandgata 32, 9600 Hammerfest
Booking på +47 415 36 500 eller post.hammerfest@smarthotel.no

THON HOTEL
HAMMERFEST

Strandgt. 2-4, 9600 Hammerfest
Booking på +47 78 42 96 00 eller hammerfest@thonhotels.no

GENERALSPONSOR

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER

SAMARBEIDSPARTNER

GRUNNLEGGERNE AV ARCTIC OPERATIONS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* påkrevd

KONTAKT

Spørsmål og henvendelse angående program: 

Jan Tore Kvalnes // jan.tore@kinevo.no // 40038383

Noe annet vi kan hjelpe deg med, ta kontakt med Katharina: 

Katharina Messy // katharina@designu.no // 90678590

Design by Designu

Copyright by Kinevo

powered by TekTank

X