Elementor #459

Smittevern

Smitteverntiltak

Vi følger FHIs retningslinjer, og sørger for at alle ledd i vår leveranse er i henhold til disse. Vi vi ber om at du tar spesielt hensyn til følgende:

  • Dersom du har vært på reise utenfor Norge i løpet av de siste 14 dager før konferanse-start, kan du dessverre ikke delta.
  • Dersom du har eller får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter.
  • Ved ankomst icebreaker vil du få en navnelapp i døren, og det er kun personer med en slik lapp som har tilgang til lokalet utover kvelden. Personer uten navnelapp vil bli bortvist fra arrangementet.
  • Ved registrering på AKS mandag 18. oktober vil du få utdelt et konferansepass. Dette må du alltid ha synlig hengende rundt halsen, både på selve konferansedagen og middag på kvelden. Personer som ikke har gyldig konferansepass vil bli nektet adgang til eller bortvist fra arrangementet.

les mer om FHI – Covid-19 informasjon

X